Isnin, 31 Mei 2010

Siapakah Ahlussunnah Wal Jamaah?

Oleh: Dr Asmadi Mohamed Naim


Dalam kesempatan ini, saya hanya mahu menjelaskan siapakan Ahlussunnah menurut penulisan Imam al-Baghdadi yang telah menjadi rujukan definisi ASWJ supaya pembaca dapat memahaminya secara jelas. Bagi pembaca-pembaca yang berupaya membaca bahasa Arab, boleh merujuk terus kepada kitab Imam ini. Imam al-Baghdadi Rahimahullah menyatakan (hal.19):"Maka golongan yang ke 73 ialah Ahli Sunnah Wal Jamaah iaitu golongan ahl al-ra'y (Abu Hanifah dan murid-muridnya) dan ahlu al-hadis; bukan mereka yang mempermain-mainkan hadis; dan ulama fekah mereka, penghafal al-Quran mereka, perawi hadis dari mereka, dan ulama hadis di kalangan mereka, semuanya sepakat atas keesaan pencipta, keesaan sifat-sifatNya, keadilanNya, hikmahNya, dan nama-namaNya dan pada bab kenabian dan kepimpinan, hukum hudud, dan pada perkara usuluddin."

Seterusnya, Imam al-Baghdadi Rahimahullah memperincikan LAPAN (8) golongan yang termasuk dalam Ahlusunnah wal Jamaah (lihat bukunya dari halaman 240-243):

Golongan pertama, mereka yang menguasai ilmu khususnya dalam bab Tauhid (meng-esa-kan Allah) dan kenabian, hukum-hukum wa'ad (khabar gembira) dan wa'id (ancaman siksa), pahala dan balasan, syarat-syarat ijtihad, pemerintahan dan kepimpinan. Mereka yang melalui jalan ini ialah ulama Kalam (Tauhid) yang bebas dari fahaman tasybih (menyerupakan sifat Allah dengan makhluk) dan bebas dari fahaman ta'til (yang menafikan sifat-sifat yang Azali bagi Allah SWT)), dan bebas dari bidaah al-Rafidhah, Khawarij, Jahmiah, Najariah dan seluruh pengikut bidaah dan hawa nafsu.

Golongan kedua ialah imam-imam fiqh samada kumpulan yang cenderung pada rakyun (dalil aqal) atau hadith. Iaitu mereka yang beriktikad (berkeyakinan) pada perkara usuluddin dengan mazhab-mazhab sifat pada Allah dan pada sifat-sifatnya yang azali (membicarakan sifat-sifat Allah SWT sebagaimana sifat 20), dan mereka bebas dari fahaman Qadariah dan Muktazilah; mereka menetapkan melihat Allah Taala dengan mata (di akhirat kelak) dengan mata tanpa tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk), tanpa ta'til' (menafikan sifat-sifat Allah).

Termasuk dalam golongan ini ialah murid-murid kepada Malik, al-Shafie, al-Auza'i, al-Thauri, Abu hanifah, Ibn Abu Laila (wafat148H), sahabat-sahabat Abu Thaur (wafat240H), sahabat-sahabat Ahmad bin Hanbal (wafat241H), ahli al-Zahir, keseluruhan ulama fiqh yang beriktikad dalam bab-bab akal ini dengan prinsip-prinsip Sifat (tauhid yang membahaskan Sifat-sifat Allah). Dan mereka tidak mencampurkannya dengan apa-apa dari ahli bidaah dan hawa nafsu.

Golongan ketiga ialah mereka yang menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan periwayatan hadith dan sunnnah yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka berupaya membezakan antara sahih dan cacat antaranya, mengetahui sebab-sebab 'al-jarh wa al-ta'dil' (kredibiliti seorang rawi), dan mereka tidak memasukkan ilmu mereka dengan apa-apa dari ahli bidaah dan nafsu yang menyesatkan.

Golongan ke empat ialah kaum yang menguasai kebanyakan topik-topik sastera Arab, nahu dan saraf. Mereka berada atas jalan pakar bahasa seperti al-Khalil (wafat175H), Abu 'Amr bin al-'Ala` (wafat 145), Sibawaih (wafat 180H), al-Farra' (wafat 207H), al-Akhfash (wafat 215H), al-Asma'i, al-Mazini (wafat 236H), Abu Ubaid (wafat 224H) dan seluruh imam-imam Nahu samada ulama-ulama Kufah atau Basrah, yang mana mereka tidak mencampurkan ilmu mereka dengan sesuatu dari bidaah al-Qadariah, atau Rafidhah atau Khawarij. Maka sekiranya seseorang itu cenderung ke arah nafsu yang menyesatkan, maka bukanlah ia dari golongan Ahlussunnah walaupun kata-katanya adalah 'hujah' dalam ilmu bahasa dan Nahu.

• Golongan ke lima, antaranya ialah mereka yang menguasai ilmu yang berkaitan dengan jenis-jenis qiraat untuk al-Quran, dan jenis-jenis tafsiran al-Quran, penakwilannya berdasarkan mazhab-mazhab Ahlussunnah, tanpa berpegang dengan takwilan ahli nafsu yang sesat.

Golongan ke enam ialah, antaranya ialah para ahli zuhud sufi yang mempunyai ilmu maka jauh pandangan, yang telah dinilai maka ia diiktibarkan, mereka redha dengan hidup yang ringkas, mereka mengatahui bahawa penglihatan, pendengaran dan hati dipertanggungjawabkan terhadap kebaikan dan kejahatan; menghisab dengan neraca zarah-zarah, justeru menyediakan diri mereka dengan sebaik-baik perisapan untuk hari Kiamat. Perkataan mereka berjalan di atas dua jalan iaitu secara jelas dan isyarat di atas jalan ahli hadis, tanpa mereka 'membeli' pandangan yang mempermainkan hadis. Mereka tidak melakukan kebaikan kerana riak, tidak pula meninggalkan kebaikan kerana malu kepada orang lain. Agama mereka hanya satu dan menafikan 'pentasybihan' (menyerupakan Allah dengan makhluk), mazhab mereka ialah tafwidh (menyerahkannya) kepada Allah SWT, bertawakkal kepadanya, penyerahan kepada-Nya, tenang dengan apa yang direzekikan-Nya.

Golongan ke tujuh ialah, antaranya kaum yang terikat dengan barisan hadapan peperangan dengan orang-orang kafir, berjihad melawan musuh-musuh Islam, mereka menjadi benteng melindungi umat Islam, meninggalkan isteri-isteri mereka dan negara mereka, dan menzahirkan pada barisan hadapan mereka Mazhab ASWJ.

Golongan ke lapan ialah, antaranya kebanyakan negara-negara yang secara kebiasaannya terdapat syiar ASWJ, bukannya negara yang menzahirkan syiar ahli hawa-nafsu yang sesat.

Itulah huraian sebenar al-Imam Abdul Qahir bin Tohir bin Muhammad al-Baghdadi (wafat429H).Rupanya ramai sebenarnya yang diiktiraf sebagai Ahlussunnah. Ia berbeza dengan pandangan yang meminoritikan dan mengekslusifkan ASWJ hanya untuk golongannya sahaja dengan tuduhan sesat dan bidaah pada perkara remeh-temeh seperti qunut, talqin, zikir selepas solat, berdoa beramai-ramai dan sebagainya. Lihat kata Imam al-Baghdadi tentang perkara-perkara cabang (hal. 19):

"Mereka (ASWJ) hanya khilaf mengenai halal dan haram pada cabang hukum, bukanlah khilaf tersebut mengundang kepada sesat dan fasik; mereka adalah puak yang terselamat, kerana mereka bersatu pada keesaan pencipta dan qidamNya, qidam segala sifatnya sejak azali, dan harus melihatNya tanpa sebarang perumpamaan dan gangguan, serta yakin terhadap isi kandungan kitabNya dan rasulNya, dan mengikut segala syariat islam, dan menghalalkan segala yang dihalalkan oleh Al-Quran, dan mengharamkan segala yang diharam oleh Al-Quran, serta menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan beriman pada hari kebangkitan dan perhitungan, dan soal dua Malaikat dalam kubur, beriman dengan telaga Kauthar dan Timbangan".

Semoga masyarakat Islam tidak terbelenggu dengan perpecahan yang lebih parah lantaran perkara-perkara tersebut. Banyak masa yang perlu digunakan untuk memperbetulkan generasi muda yang menyongsang arus dengan pelbagai gejala sosial. Wallahu a'lam.

Sumber : Http://DrAsmadinet.Blogspot.Com/

Selasa, 11 Mei 2010

Antara kandungan dari kitab Berzanji...Sheikh Jaafar al-Barzanji

الجنة ونعيمها سعد لمن يصلى ويسلم ويبا رك عليهSyurga dan segala kenikmatanya adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang mendoakan solawat dan salam serta memohon berkat kepadanya (Muhammad saw).

Alangkah indahnya Nasab yang terhimpun oleh Para Peri Agung dan yang menjadi kebanggaan. Engkaulah termasuk didalamnya sebagai berlian yang tiada tara yang sangat terpelihara adanya.

Alangkah mulianya menjadi suatu nasab yang tlah disucikan oleh Allah Taala dari kedurjanaan zaman Jahiliyyah.

Begitulah keterangan yang disampaikan oleh Syeikh Zein Al-Iraqi dalam madahnya yang baik dan indah. Telah dinukilkannya.

Tuhan telah memelihara demi kemuliaan Nabi Muhammad. Kepada bapa-bapanya yang mulia untuk menjaga nama baiknya.

Mereka meninggalkan perbuatan yang tidak baik, maka mereka tidak terkena keburukannya. Begitulah keadaan datuk-datuknya dari Nabi Adam sampai kepada ayahnya dan juga ibunya.

Semua kemuliaan itu berlaku bagi Nur Kenabian yang selalu beredar pada garis-garis dahi para leluhurnya yang indah cemerlang.

Dan bersinarlah cahayanya itu di kening datuknya Abdul Mutalib dan anak datuknya Abdullah.عطراللهم قبره الكريم بعرف شذ ى من صلاة وتسليم

ولما ارادالله تعالىTatkla Allah SWT sudah bermaksud menzahirkan hakikat Nabi Muhammad saw.

Dan menzahirkannya kedunia ini yang berbentuk jisim dan roh dengan rupanya sifat maknawinya.

Maka Allah SWT memindahkan Nur Muhammad ke dalam rahim Aminah Al-Zuhriah.

Allah SWT yang Maha Dekat dan memperkenankan doa hambaNya telah menentukan Aminah sebagai ibu Nabi pilihanNya.

Telah diumumkan kepada penduduk langit dan bumi bahawa cahaya-cahaya kenabian telah berada dalam kandungannya.

Setiap orang merasakan keadaan itu selalu merindukan lahirnya Nabi yang menggembirakan.

Bumi yang telah gersang telah tersenyum dengan tumbuh-tumbuhan yang subur bagaikan hamparan kain sutera.

Buah-buah menjadi masak dan pohon itu mendekati bagi orang yang akan memetiknya.

Segala binatang peliharaan kaum Quraisy sibuk memperkatakan kehamilan (Aminah) dengan bahasa Arab yang fasih (kiasan).

Berhala-berhala dan istana raja jatuh tersungkur yang menyebabkan muka dan mulutnya hancur.

Binatang-binatang dari Masyriq sampai Maghrib merasa gembira, termasuk binatang laut.

Tegasnya seluroh alam merasa gembira.

Makhluk jin telah diberi khabar gembira akan dekatnya zaman kelahiran Nabi Muhammad itu. Tukang-tukang tenung telah berantakan dan pendeta sudah ketakutan.

Orang-orang bijak pandai sibuk membicarakan kelahirannya dan tentang sifat kebaikannya mereka sangat kagum.

Ibunya sedang tidor didatangi (malaikat) lalu dikatakan kepadanya: “Engkau telah mengandungkan Penghulu Sekelian Alam dan sebaik-baik makhluk”.

(Kata yang datang itu lagi): ‘Jika engkau telah melahirkannya nanti, berilah namanya Muhammad kerana ia akan dipuji orang”.عطراللهم قبره الكريم بعرف شذ ى من صلاة وتسليم

Inilah sebahgian dari terjemahan Kitab Berzanji karangan Syeikh Jaafar Al-Barzanji….yang dibacakan sejak berkurun lagi khususnya dalam acara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad saw. (Maulidur Rasul).

Membacanya mendapat pahala (bukan seperti pahala membaca Quran dari setiap hurufnya) dari amalannya membaca riwayat Sayyidil Annam atau memujinya. Dan mudah-mudahan memperoleh berkat darinya. Bacalah…fahamilah…dan jangan berburuk sangka…..lebih-lebih lagi tercelupar mulut!

Orang yang mengarang berzanji ini tidak sesat …takut kita di akhir zaman yang pandai berlebih-lebihan..lah yang sesat. Cerminkan diri kita sendiri….

Sabtu, 1 Mei 2010

Hidayah hanya datang dari Allah

Kita selalu berfikir mengapa seseorang itu tidak mahu kepada Islam atau menjauhi Islam. Kalau dia seorang Islam pulak…tiada tergambar ciri2 Islam dalam peribadinya hatta peribadatannya. Bagaimana untuk menarik mereka sukakan Islam ataupun sekurang2nya sedar betapa Islam itulah agama yang sebenar2nya. Pun terdetik dihati kita bagaimana untuk menyedarkan seseorang yang kita cintai atau sayangi seperti anak2 kita, isteri kita, orang tua kita hatta kaum-kelurga dan sahabat handai, untuk bersama2 menghayati roh Islam itu dalam kehidupan. Sebab..? Kerana sayangnya kita kepada mereka…dan tuntutan Islam agar saling tegur-menegur dan nasihat-menasihati hal2 agama. Akan tetapi, segala cara dan upaya kita, ternyata tidak mampu untuk merubahnya menjadi seseorang seperti yang kita hendaki. Sebaliknya adakah diri kita pun sempurna seperti yang diperlukan sebagai umat bergelar Islam…?

Jawapan yang mudah…hidayah atau petunjuk hanyalah milik mutlak Allah, bagaimana pun daya upaya kita untuk merubah seseorang, untuk menyedarkan seseorang, maka tidak ada makna jika Allah tidak memberi hidayah kepadanya. Allah berfirman:“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allahlah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang2 yang mahu menerima petunjuk.” (QS Al Qashash: 56).

Dikesahkan bahawa turunnya ayat ini berkenaan dengan cintanya Rasulullah saw kepada bapa sauadaranya Abu Tholib yang menjaganya sejak kecil dan sentiasa mempertahankan baginda dari puak kafir Mekah tapi meninggal dunia tanpa beriman kepada Allah. Jawapannya kerana hidayat itu semata2 milik Allah….tiada siapa yang boleh melainkanNya saja…walhal baginda hebat dan diiktiraf sebagai kekasihNya.

Kita lihat pulak perjuangan Nabi Nuh yang mencapai masa 950 tahun, pun tidak dapat menjadikan umatnya mentauhidkan Allah….hatta keturunannya sendiri pun ia tidak dapat menyelamatkannya dari azab. Allah ceritakan dalam al-Quran:“Dan Nuh memanggil anaknya yang berada di tempat yang jauh, ‘Wahai anakku! Naiklah bahtera ini bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir’. Dia berkata, ‘Aku akan berlindung ke gunung yang akan menghindarkanku dari air bah. Nuh berkata, ‘Hari ini tidak ada lagi yang dapat melindungi dari azab Allah kecuali Dzat Yang Maha Penyayang.’ Dan gelombang pun menghalangi mereka berdua, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.” (Surah Hud: 42-43)

Melihat anaknya yang tenggelam, Nabi Nuh berdoa,“Dan Nuh pun menyeru Rabbnya, ‘Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji-Mu adalah janji yang benar, dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya.” Allah berfirman, ‘Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu (yang diselamatkan), sesungguhnya amalannya bukanlah amalan yang soleh. Maka janganlah engkau meminta kepada-Ku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya Aku peringatkan engkau agar jangan termasuk orang-orang yang jahil.” (Surah Hud: 45-46).

Jadi jelaslah kepada kita yang menganugerah hidayat itu adalah Allah semata dan kita mestilah berlepas tangan dan berlapang dada. Tidak guna kita bertegang urat berhujah untuk memahamkan seseorang hingga naik penumbok dan sepak terajang, memaki hamun, kecewa dan sebagainya. Malah perbuatan itu hanya kerja orang2 yang tidak berakal dan “mangkark”. Merugikan masa adaa..lar!

Allah berfirman: Maksudnya “Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus.” (Surah Al-Baqarah: 213) dan lagi firmanNya yang bermaksud: “Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, nescaya tak ada baginya seorang pemberi petunjuk.” (Surah Az-Zumar:23).

Kesimpulan dari dua ayat diatas….Barangsiapa yang Allah beri hidayah, tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang telah Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang dapat memberi hidayah kepadanya.

Mengaku sebagai Muslim, kita mestilah berbaik sangka kepada Tuhan. Segala perintahnya dijunjung dan segala larangannya dijauhi. Allah amat suka orang yang berbuat kebaikan dan disediakan ganjaran pahala di kemudian hari. Moga-moga kita termasuk dalam golongan yang digambarkan Allah dengan firmannya dalam surah An-Nahl, ayat 97 :

Maksudnya : “Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki mahupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya suatu kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan”.

Dan berpegang teguhlah dengan Islam kerana Allah berfirman yang bermaksud: “Barangsiapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima darinya, dan di akhirat nanti pasti tergolong orang2 yang merugi.”  (Surah Ali Imran: 85).

Lantas bagaimana upaya kita untuk mendapatkan hidayah Allah itu dan orang2 disekitar kita pun beroleh hidayah sama? Firman Allah dalam surah al-An'am ayat 125 :
“Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberiNya petunjuk, maka dilapangkan hatinya untuk menerima Islam”  


Sebagai seorang Islam yang mukmin, seseorang itu hendaklah menjaga dirinya dari terjerumus ke lembah yang dimurlai Allah dengan memberatkan amalan yang menyebabkan hidayat Allah sampai kepadanya. Diterangkan dibawah ini antara sebab-sebab hidayah itu sampai:

1. Tauhid yang sebenar: Maka ia wajib menjauhi kesyirikan, karena Allah tidaklah memberi hidayah kepada orang yang melakukan syirik. Dalil, dari firman Allah:“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Surah Al-An’am: 82).

2. Sentiasa bertaubat kepada Allah: Kalau hidup dalam kemaksiatan dan pendurhakaan mana mungkin Allah memandangnya. Apatah lagi jauh dari mahu kembali bertaubat kepada Allah. Takut ditambahkan lagi akan kesesatannya. Firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada-Nya”. (Surah Ar-Ra’d: 27).

3. Mendirikan sholat: Perlakuan zahir dan bathin ini adalah tunggak peribadatan. Orang yang menjaga sholatnya, selalunya terhindar dari melakukan perbuatan munkar, dimurahkan rezekinya dan termasuk dalam golongan ahli ibadat. Firman Allah bermaksud: “Aliif laam miim, Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya dan merupakan petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (yaitu) mereka yang beriman kepada hal yang ghoib, mendirikan sholat dan menafkahkah sebagian rizki yang diberikan kepadanya” (Surah Al-Baqaroh: 1-3).

اهدناالصراط المستقيم

'Tunjukilah kami ke jalan yang lurus". (Al-Fatihah : 6)

Ayat yang sentiasa kita membacanya berulang2 dalam sholat..merupakan doa agar kita ditunjuki (hati) ke jalan yang lurus.

4. Mengerjakan segala perintah dan menjauhi hal yang terlarang: Lihat firman Allah: “……Kalau mereka memperbuat apa2 yang diajarkan kepada mereka, adalah demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih sangat menetapkan (kepercayaannya). Dan ketika itu Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami. Dan Kami tunjuki mereka jalan yang lurus.” (An-Nisa: 66-68).

5. Bertekun belajar agama: Tanpa ilmu (agama), seseorang tidak mungkin akan mendapatkan hidayah Allah. Rasulullah saw bersabda: “Jika Allah menginginkan kebaikan (petunjuk) kepada seorang hamba, maka Allah akan memahamkannya agama”. (HR Bukhori)

6.Membiasakan membaca Al-qur’an, memahami, mentadabur,  mengamalkan serta mendapat ganjaran pahala. Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus”. (Surah Al-Isra: 9).

Dan banyak lagi kaedah2 yang mendorong kepada hidayat dan petunjuk Allah seperti selalu berserta dengan para alimin, menghadirkan diri di majlis2 ilmu serta beristiqamah melawan hawa nafsu. Siapa yang memerangi hawa nafsu, pasti Allah akan tunjukkan satu jalan hingga diberi kemenangan, diberi bantuan dan terarah ke jalan yang sebenarnya. Inilah rahsia untuk mendapatkan pembelaan dan hidayah dari Allah. Dan insyaAllah hidup dalam pimpinan Allah.

Firman Allah :“Mereka yang berjuang untuk melawan hawa nafsu karena hendak menempuh jalan Kami, sesungguhnya Kami akan tunjuki jalan Kami. Sesungguhnya Allah itu beserta dengan orang yang buat baik.”  ((Surah Al-Ankabut : 69)

Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah juga kepada orang2 yang disayangi dan dicintai disekeliling kita, Amin....Allahumma yassir wa a’inWashollallahu‘ala saidiyna Muhammad wa ‘ala alihi washahbihi ajma’in.